OŚWIĘCIM –  MIASTO 2 KULTUR

Administrator G   12 Grudzień 2016   Możliwość komentowania OŚWIĘCIM –  MIASTO 2 KULTUR została wyłączona

Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjno- warsztatowym „Oświęcim – miasto 2 kultur” zorganizowanym przez Muzeum-Zamek w Oświęcimiu.

Projekt ma na celu przedstawienie całości obrazu historii naszego miasta oraz wpływu społeczności chrześcijańskiej i żydowskiej na jego rozwój w XIX i pocz. XX wieku. Poznanie wielokulturowej przeszłości Oświęcimia ma za zadanie rozbudzić w młodzieży zainteresowanie historią miasta oraz kształtować pozytywne postawy otwartości, szacunku i tolerancji. W ramach projektu każda z klas uczestniczących bierze udział w dwóch zajęciach warsztatowych: „ Z wizytą w królewskim mieście Oświęcimiu” i „ Czym był Oszpicin?”

W ubiegłym tygodniu klasa IIE wraz z wychowawcą odwiedziła Muzeum-Zamek, gdzie realizowano temat „ Z wizytą w królewskim mieście Oświęcimiu”, a klasa IF w Muzeum Żydowskim dowiedziała się „ Czym był Oszpicin”.  Zajęcia były bardzo ciekawe. Młodzież została podzielona na grupy i realizowała wyznaczone przez pracowników muzeum zadania. Aby wypełnić karty pracy uczniowie musieli wnikliwie obejrzeć wystawę muzealną, wyszukać eksponaty lub informacje w materiałach audio-wizualnych. Następnie  odbyło się podsumowanie pracy grup i uzupełnienie wiadomości ciekawostkami opowiedzianymi przez pracowników Muzeum. Kolejne spotkanie na wiosnę. Uczniowie już nie mogą się doczekać!